Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2014
LAMENTOWANIE rzecz. n
Słowniki:
SXVI, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L, SWil nie notują
Formy: lp M. lamentowanie; B. lamentowanie
Znaczenia:
»głośny płacz i narzekanie«: W same południe, niewypowiedzianie większa powstała trwoga, lamentowanie i płacz po ulicach od niewiast, zatym ze zap[e]wne udawano, iakoby iusz Moskwa pod Niemenczinem przeprawowac się miała. VorLetSkarb 240-241. Krol Herod [...] Dziatki niewinne mordować kazał. Tám było Lámentowánie/ rzewne Nárzekánie/ ubogich y smętnych Mátek/ gdy żáłowały swych miłych Dziatek [...]. KancPol 99. Pámiętay też ná one wieczne boleści potępionych/ ná ich lámentowánie y biádánie: O Wy gory pádnicie ná nas/ á Wy Págorki przykryicie nas/ ábyśmy nie pátrzyli ná tego/ ktory ná Stolicy siedzi! GdacPrzyd 57.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB