W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2015
*SIŁKA I rzecz. ż
Słowniki:
SXVI (hasło kanoniczne), L (XVI), SWil, SW, SJP (w in. zn.) notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp N. siłką; Ms. siłce
Znaczenia:
ekspr. »(niewielka) energia fizyczna, moc, siła«: Azasz to nie iedne náśmiewisko? dzisia być nasilnieyszym/ y to o swey siłce dufáć/ że iákoby drugi Sámson/ drugi Olophernes/ kożdego zá łeb pociągnie/ kożdego przewycięży/ á ono iutro ták silny iáko muchá iedná: Aza to nie żárt? WojszOr 291. Zaczym potargnieniu końca V laski VR mała ważka zdoła. Szpilka też EF maluchną siłką wzniesie koniec F laski FS. SolArchB 369.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WMW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2014
SIŁKA II rzecz. ż
Słowniki:
SXVI (hasło kanoniczne), L (XVII), SW, SJP (w in. zn.) notują
SStp, Kn, T, SWil nie notują
Formy: lp M. siłka; B. siłkę
Znaczenia:
ekspr. »sporo, dużo«: Vydzie to tymi czasy lepiey miec takiego Co by sie do kozdey mogł zysc oraz posługi Iuzes wszytko powiedział spyta mnie kto zwas Siłke tego iescze mąm [...]. OpalKSat 30v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Łácna tám bywa omyłká; Gdzié się mowi piszé/ siłká. KnAd 369.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM