W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2019
*DOKOPYWAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
SXVI, L (cytat w haśle Dokopać, XVI, XVIII), SW notują
SStp, Kn, T, SWil, SJP nie notują
Formy: cz. ter. lp 2. os. dokopywasz się; lm 3. os. dokopują się
Znaczenia:
»kopiąc w ziemi natrafiać na coś, znajdować coś«:
Rekcja: czego
Po miedzy piecami podziemnemi ognistemi, iedne w rowni, drugie wyżey są kánáły wod podziemnych, iednych do morżá [!] płynących, drugich z morzá wypádáiących. Czego experyencyá uczy; ponieważ to w Zupach, to w innych fodynách gornicy kopiąc głęboko minerały, wody y rzek obszernych się dokopuią. BystrzInfGeogr B3.
Przenośnie: Dokopywasz się tedy na Marsowym Polu tego, o co życie całe ci starać należy, to jest honoru i sławy. RadziwHDiar 194.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM