W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2014
*GNOJNY przym.
Słowniki:
SStp, SXVI (hasło kanoniczne), L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP notują
Kn, T nie notują
Formy: lp B. ż gnojną; lm Ms. gnojnych
Znaczenia:
»nawieziony gnojem, nagnojony«: Krzaczki [polnych gwoździków] tedy rozdárte bywáią fláncowáne z korzonkámi/ okopywáiąc/ á ziemią gnoyną okłádáiąc. SyrZiel 1247. Każdy we wsi swojej szołtys, przysiężny i radzcy, wszelki dozor mieć powinni na gburow, aby gburstwa ich nie upadały, to jest w budynkach, żeby wcześnie były reparowane, w zasiewach, aby gbur każdy swoje gburstwo zasiewał, nie pozwalając innym ludziom obcym na gnojnych rolach obsiewać, pod karą na gburow 50 plag w kłodzie i przepadkiem zboża, ktoby siał gburskie role; łąk aby nie pozwalali nikomu przedawać, tylko żeby je sami gburzy obrabiali. DziałTWilkKutrz 176. DasHünDict .
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM