W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2014
*GNOJOWNICA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L nie notują
Formy: lp Ms. gnojownicy
Znaczenia:
»dół, miejsce, gdzie wyrzuca się gnój; kupa gnoju«: Pisáno to pod dáchem/ ná oney vlicy/ Gdzie ten mieszkał niebosczyk w świńskiey gnoiownicy. A siedzący/ stoiący/ ná roley orano/ Czarnym gnoiem/ widłámi/ na brozdy kidano. WierszŻałBad 7.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM