W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2014
GNOJOWY przym.
Słowniki:
SStp, SXVI (hasło kanoniczne), Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
Formy: lp M. m gnojowy; ż gnojowa; D. ż gnojowej; C. ż gnojowej; Ms. ż gnojowej; lm M. nmos gnojowe; D. gnojowych
Znaczenia:
»odnoszący się do gnoju, pełen gnoju, pokryty gnojem; służący do pracy przy gnoju«: Gnoiowy/ Stercorarius [...] Stercoreus [...] Stercoraria porta [...]. Kn 198. [...] Cotydzien Cowozydrabiaste nałozywszy zgromat gnoiowych wywozili postu popułtorasta [...]. PoczOdlPam 18. Stercurius Gnoiowy Bozek co ziemię gnoiem sprawiac nauczył ludzi [...]. PotPrzyp 13. Wideł gnojowych żelaznych 2. Widły sianne żelazne 2. InwPuck 41. Widły gnojowe 1. Widły żytne 2. InwPuck 80. Wojnę trąbił ten szlachcic na każdym sejmiku, Czemuż go, kiedy wojna, nie widać do szyku? Niż dwie godzinie ręką albo szablą, snadniej Gębą abo językiem szermować mu dwa dni. Gdzież knapi z berdyszami, co dragońska modą Przed jego, podniósszy je, stawali gospodą? Czyli od gnojowego nakładacze wozu? Podobniej mu ich było wysłać do obozu Na wojnę niż na radę. PotMorKuk III 246. Ale wątpliwość iest: czyli On duch iest máiący duszę, czyli nie? Ma się mowić: że On duch nie iest máiący duszę formálnie, ále tylko virtuálnie; bo wyprowadza duszę żyiącego skutecznie z owey máteryey gnoiowey zgniłey [...]. AlbSekr 126. Wóz z wszystkim porządkiem, stary zbrukowany, na kołach po 5 sztuk żelaza z buksami, osi z blachami i traurynkami, skręty przednie z 3 refami i dyszel na końcu okowany, refa na rozworze i spernal, zakładnik i tylnik, lony 4, wagi 2 z orczykami okowane, sli rzemiennych 4 - 2 nowe, 2 stare; naszenniki z kołem i łańcuszkami, widły żniwne 1, gnoiowe 1, siodełko fornalskie [...]. InwChełm 26. Ludzie też osobliwie przy ludnych miástách z gnoiow, śmieci, ná iedno mieysce znoszonych dość znáczne wyrobili gory. Iáká iest gora skorupianá niedáleko Rzymu. Iákie są gory zużlowe przy mieście Almazzaren w krolestwie Murcyáńskim, iż w nim naywięcey Rzemiesnikow wypáláło hałun. Iáká iest gorá gnoiowá pod Wárszáwą. BystrzInfGeogr B3-B3v. Choćby niebyłá kompletowana chorągiew do sta koni przecięż w obozie tyleż plácu zábiera. Gdyby byłá nad sto konna, długości stanowiska się nie przyczynia. Ale tylko w szerz stop 5. Z ktorych dla ulicy gnoiowey dáie się stop 20. dla koni stop 10. dla szałászow stop. 10. dla uliczki między szałászami y stainiami stop 5. BystrzInfTak L3v. Gnoiowy. Mist-. de fumier; qui concerne le fumier. § gnoiowa gora. T III 393.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: Deska gnojowa »deska w wozie do przewożenia gnoju«: Deski Gnojowe Dwie. InwMalPolPom VI 71. Desek Gnojowych Starych para iedna. InwBagnPolPom VII 197. ▲ Gnojowa deszczka »deska w wozie do przewożenia gnoju«: W lekkich karocach abo tez mułami, A gdyby przy tym pod zamki i dwory Koła podprawić, skarby i splendory, Żeby jechały ze mną, to by jeszcze Pół biedy, ale na gnojowej deszczce Albo w półkoszkach starych, lub piechotą Na łbie utykać, nie z wielką ochotą Wybieramy się. MorszZEmbWyb 306.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*GNOJOWY
Znaczenia:
składnik nazwy własnej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji: Y wyjáchałem bramą nád doliną w nocy/ ku zrzodłu Smocżemu/ y ku bramie gnojowey: y oglądałem a mury Ieruzalemskie/ ktore były rozwálone/ y bramy jego/ ktore były popalene [!] ogniem. BG Ne II, 13-14. 10. Bráma Gnoiowá, że nią, gnoie z Miastá deszcz spłokáwszy w Potok Cedrowy wynosił [Jerozolima]. ChmielAteny II 541. ChmielAteny II 541.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM