W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2014
*PARSCZENIE, *PARSZENIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy: lp D. parsczenia
Znaczenia:
»parszywienie, pokrywanie się naroślami«: Więc y węgla (á zwłascza gdy słábe) mniey gore/ Broni z piecá parsczenia/ á z wierzchu chłodnieie. RoźOff 151.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK