Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2014
SYCIĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
SXVI (indeks), L (bez cytatu), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: bezok. sycić się; ~ im. wsp. sycąc się
Znaczenia:
przen. »zaspokajać swoje potrzeby lub pragnienia«:
Rekcja: czym
Przeto że sáć będziecie/ y sycić się piersiámi pociech jego [Jeruzalem]: sáć będziecie/ y rozkoszámi opływáć w jásności chwały jego. BG Iz 66, 11. Ale Cicero Tyrannem go [Antoniusza] wnosi I nie sycąc się priwatnym zaboiem Nieprzyiacielem publicznym go głosi Lub wiemy, iak iest wzgardzon w Woysku swoiem [...]. ChrośKon 113.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz nasycać, nasycać się, nasycić, nasycić się, *rozsycić, sycić, *usycić.
Autorka: RB