Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2014
*USYCIĆ czas. dk
Słowniki:
SXVI (indeks), L (XVI), SWil, SW notują
SStp, Kn, T, SJP nie notują
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
USYCONY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m usycony
Znaczenia:
»o miodzie pitnym: sporządzony w procesie, którego jednym z elementów jest gotowanie miodu pszczelego z wodą«: Miod iednak z barci, z ulow sosnowych iest żywicą pachnący, dlatego y miod zniego usycony głowy piiących bolem wielkim zaraza, y nie iest tak pokupny, iak Ruski. ChmielAteny III 425. Praktykowano nie raz, że y sto lat się konserwuie [miód pitny], dobrze usycony tłusto, y na suchu w zimnie konserwowany. ChmielAteny III 425.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz nasycać, nasycać się, nasycić, nasycić się, sycić, sycić się, *rozsycić, *wysycić.
Autorka: RB