W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2014
*PARCYJALISTA rzecz. m
Słowniki:
SXVI notują
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lm C. parcyjalistom; N. parcyjalistami
Etymologia: <z śr. łac. partialis 'stronniczy'>
Znaczenia:
»stronnik«: Auryak tesz z Sztadami nie w dobrey zgodzie ato dla Dunskiey tey Woyny w ktorey się partialistami pokazuią asz nazbyt a on a partibus iego. OpalKListy 286. To pewna, iż ná dopięcie Elekcyey vsádzonym, y po zepsowániu iey przez Constitutią zágniewánym, y złączonego z chciwością gniemu płomieniem pałáiącym Pártialistom wielka podáłá si e przez Związekrobienia okázya. iakoż Dwor iáko się iey mocno chwycił, dálszy progres iáwnie pokaże. LubJMan 43. Który [pan Wysocki] gdy po iego głosie chciał się iustificować, impeditus od Partialistów; o co gdy niemała wszczęła się controversia, mediando wzięli kilka głosów, reservuiąc iustificatią iego ad concursum całey Rzeczypospolitey przy iustificatiey Pana Podskarbiego. DiarSejm1672 74.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK