W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2014
*PARCYJALIZOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641-1653
Formy: cz. prze. lp m 3. os. parcyjalizował
Etymologia: <z śr. łac. partialis 'stronniczy'>
Znaczenia:
»dzielić, oponować«: Pan Ian W-dzic Brzeski vpuscił de feruore y odmienił się był w Mediatora. Miedzyrzecki Castellan srodze partializował tosz y X Biskup z swymi. P. Starosta Miedzyrzecki neutralistą. OpalKListy 93.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK