W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2019
LOTNIE przysł.
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1615
Formy: st. równy lotnie; ~ st. wyższy lotniej
Znaczenia:
»szybko«: Weyzrzycie iedno w káżdą potrzebę: obaczycie mężnego Polaká/ ná zábitą/ iáko do tańcá kwápiącego się: Obaczycie śmierć vciekáiącą lotnie goniącego [...]. KunWOb I. [Hermiona do Orestesa] Im lotniey gwiazdy z Niebá ná doł spycha, Fáeton, tym ia mniey ucierpię lichá. Lecz gdy się ciemna dobywszy Helice Do małżeńskiey mi każe iść łożnice; Nie płáczę, ále beczę, ryczę, wyię, Smutną składáiąc pod páwilon szyię. OvChrośRoz 109. Orzeł buia szybki, Ktory, ieśli środ morza, drobney doyźry rybki. Spuściwszy się z obłoku, lotney [!] od pioruná, Niespodziánie wydziera: Neptunowi z łoná. PotPocz 14. [Józef] Ku Egiptowi ruszył się ochotnie Pana swoiego pełniąc roskazanie A wszystkie ziemie prawie zwiedział lotnie [...]. [str. rkp 216] ChrośJóz1698 IV 62 . Ta quinta essentia materii jest jednak taż sama in specie materia lubo złożona z lepiej ufigurowanych, albo lotniej biegających atomów, albo kształtniej ułożonych etc. KowaJRozFil 44. Zda mi się że iuż lat kilka miiało Moiey tesknicy, mam nádzieię przecie, Ze mi tę szkodę czas odda stokrotnie, Gdy swoie koła zácznie pędzić lotnie. DrużZbiór 187. Zbiegłem tu prawie do Egyptu lotnie Skoro co tylko o tobie słyszałem [...]. ChrośJóz1745 Q3v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB