W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2019
LOTNIE przysł.
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1615
Formy: st. równy lotnie; ~ st. wyższy lotniej
Znaczenia:
»szybko«: Weyzrzycie iedno w káżdą potrzebę: obaczycie mężnego Polaká/ ná zábitą/ iáko do tańcá kwápiącego się: Obaczycie śmierć vciekáiącą lotnie goniącego [...]. KunWOb I. [Hermiona do Orestesa] Im lotniey gwiazdy z Niebá ná doł spycha, Fáeton, tym ia mniey ucierpię lichá. Lecz gdy się ciemna dobywszy Helice Do małżeńskiey mi każe iść łożnice; Nie płáczę, ále beczę, ryczę, wyię, Smutną składáiąc pod páwilon szyię. OvChrośRoz 109. Orzeł buia szybki, Ktory, ieśli środ morza, drobney doyźry rybki. Spuściwszy się z obłoku, lotney [!] od pioruná, Niespodziánie wydziera: Neptunowi z łoná. PotPocz 14. [Józef] Ku Egiptowi ruszył się ochotnie Pana swoiego pełniąc roskazanie A wszystkie ziemie prawie zwiedział lotnie [...]. [str. rkp 216] ChrośJóz1698 IV 62 . Ta quinta essentia materii jest jednak taż sama in specie materia lubo złożona z lepiej ufigurowanych, albo lotniej biegających atomów, albo kształtniej ułożonych etc. KowaJRozFil 44. Zbiegłem tu prawie do Egyptu lotnie Skoro co tylko o tobie słyszałem [...]. ChrośJóz1745 Q3v. Zda mi się że iuż lat kilka miiało Moiey tesknicy, mam nádzieię przecie, Ze mi tę szkodę czas odda stokrotnie, Gdy swoie koła zácznie pędzić lotnie. DrużZbiór 187.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB