ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2017
WŁASNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1661
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: własny chłop (sz. zm.): Anno 1657 [...] niezmierne rabunki, najazdy cierpieliśmy od chłopow własnych naszych. CedrPam 12. Nikomu nie zwykłem bronić wydania własnych chłopow parendo Legi et Iustitiae. RzewKor 39. ▲ do potrzeby własnej, na własną potrzebę: Snadź chce Krol ludzie obrocić gdzie indziey/ ná własną potrzebę [...]. MerkPol 248. Ma ta wieś chrosty do potrzeby własnej na swoich rolach. OpisKról 371. Budynkowego nie rąbác drzewá, chybá ná własną potrzebę, y to zá wiádomością Páńską, álbo stárszego Vrzędniká, ludziom rozdawác, przedawác nie godzi się. HaurEk 59. ▲ do potrzeby swojej, na swoją potrzebę (sz. zm.): Nadto z lądu za tamą nad Tygą leżącego, gdzie pastwisko mają i trzcinę do potrzeby swojej zbierają, płacą marcas Pruthen. 100. OpisKról 405. O. Przeor teraznieyszy bacznosc maiąc na Kazimierza Slagę [...] przysądza iemu, azeby trzymał pastewnik oprocz tamtych zagonow od Błazeia na potrzebę swoię [...]. KsKasUl 380. [...] wszyscy sie bespiecznie do gaiu onego swiętego przyieli, y większą go połowe na swoią potrzebe wycieli [...]. SzołHist 19v.
Związki frazeologiczne: własnej ręki podpis »własnoręczny, autentyczny, osobisty«: Skrypt ten własney ręki podpisem y pieczęci przycisnieniem ztwierdzam. PasPam 161. ◆ ręką własną podpisywać się:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
WŁASNA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest charakterystyczne«: Iest też to własna przy dworzech/ iuż ze złośći opákowáć/ iuż też z zazdrośći ćmić cnoty y spániáłe myśli inszych. BotŁęczRel V 34.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: