W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2016
PARTYCYPOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
SXVI, SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L nie notują
Formy: bezok. partycypować; ~ cz. ter. lp 3. os. partycypuje; lm 3. os. partycypują; ~ cz. prze. lp m 3. os. partycypował; lm mos 3. os. partycypowali; ~ cz. przy. złoż. lp zneut 3. os. będzie partycypować; lm zneut 3. os. będą partycypować; ~ im. wsp. partycypując
Etymologia: <participo, -are>
Znaczenia:
1. »uczestniczyć, mieć w czym udział, odbierać udział, korzystać; należeć«:
Rekcja: z czego, czego
A że dworska czeladź pracowała na tę krescencyją, [w] której partycypować będzie jmp. Andrzej, tedy powinien onym medietatem zasług wypłacić do Gód. InwKal I 431. Stawiony był przed sąd ninieiszy syn Kalety, imieniem Szymon, y oskarzony o spułkowanie się z Moskalikami y innemi w łotrostwie podeirzanemi, który się iustyfikuiąc wyznał, ze był raz z niemy, kiedy wybrano młynarza w Rupniowie, ktorego postawili byli na warcie, nic iednak od nich nie particypuiąc, do czego był prawie przymuszony, kiedy z roskazania oyca swego idąc po cielce napadł na wszystkich w karczmie iuz gotowych, ktorzy go z sobą poimali y namowili, aby szedł z niemi, gdzie oni chcą, obawiaiąc się snadz tego, aby ich niewydał. KsKasUl I, 378. Z tych zaś sądow cokolwiek do skrzynki wiejskiej należeć będzie, będą partycypować grosz trzeci frejszulcy. DziałTWilkKutrz 177. Tak wiele proponuje [nieoszacowana dobroć Boga], a nie widzę, żeby kto z panów partycypować usiłował, lubo już południowa słyszeć się dała godzina. MałpaCzłow 244. Kiedy tot calamitatibus pressa Rzplta z dóbr wszystkich zdezelowanych ani połowy nie partycypuje intraty, res iustitiae, aby przynajmniej do 10 lat ichm, duchowieństwo od sum wyderkaffowych per medium tylko census annualis partycypowali i do płacenia per septem a centum possessores bonorum nie pociągali. PunktaDuchRzecz 274-275. Wieliczka, ta była zasmakowała Rybińskiemu: dla tego zaraz po nowym roku ruszył się z Wiśnicza soli polizać, bo natenczas dochody mensae regiae w ręku marszałka konfederackiego były, a ten ich udzielał, komu chciał, a najwięcej generałowie i regimentarze wojskowi partycypowali ich. OtwFDziejeCzech 128-129. Ani owi primores województw, (choć brali konsolacye)dychnęli, bo sami z Sasami partycypowali owego zdziérstwa z ubogich ludzi, albo ich za to ochroniono. OtwFDziejeCzech 220. Według rożnego aspektu swego z słońcem, mniey więcey rożnego czasu partycypuią [planety] z słonecznego swiatła. BystrzInfAstron M1. Herod też Askalonita gdy także z tamtąd [ z grobu Dawida] bogactw partycypowáł, dwoch Rycerzow iego, płomień wybuchaiący spálił. ChmielAteny II 535. Niepoprawne zródło .
2. »współgrać, konweniować, pasować«:
Rekcja: z czym
Sztuka bękart nic nie jest inszego, tylko ta, która nie partycypuje z żadnym rodzajem [dział]. AquaPrax 114. Wiele [jest] species smoły i inszych materyj, które partycypują i zgadzają się z elementem ognia. Niepoprawne zródło .
3. »mieć skłonność do czego, być podatnym na co«:
Rekcja: z czego
[...] álbowiem Niewiasty więcey partycypuią z humorow [...] Męszczyźni záś nie ták; według assercyi Medykow. DuńKal K. Zapach pártycypuie z suchości lub wilgoci y ciepła. BystrzInfElem R2. Ciało ludzkie z czterech humorow y pierwszych tych czterech accydentalnych własności partycypuie. BystrzInfZup nlb. 1.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PARTYCYPUJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp M. n partycypujące; D. n partycypujących
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiY notuy według Awicenny, ieżeli nasienie pádnie w części lewey mácice rodzi się białogłowá, ieżeli w prawey, meszczyzná, ále w posrzodku Hermafrodyt párticipuiący z natury dwoistey, to iest y męskiey, y białogłowskiey. AlbSekr 167. O oddanie Miedzyrzecza Koreckiego i Połonnego włąsnemu dziedzicowi Jerzemu Lubomirskiemu, podkomorzemu koronnemu, także o restytucyą Brahiłowa [...] Wojsko rzeczypospolitej w kilku kampaniach bez odpoczynku a niedawno przez 18 miesięcy continuo pracujące, a zasług żadnych, hibernów bardzo mało, ani konsystencyi należytych nie partycypujące, upraszało, aby mu deklarowane miliony traktatem wyliczone były. OtwFDziejeCzech 176. Nizey y wyżey Kayru iest wsi koło 40. tysięcy, tákimże sposobem partycypuiących wylewku Nilusowego ná swoie grunta. ChmielAteny II 641-642.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK