W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2014
PARTYJALISTA rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641-1653
Formy: lm D. partialistów; C. partyjalistom; N. partyjalistami
Etymologia: <z łac. pars, partis 'część'>
Znaczenia:
»stronnik, sojusznik«: Auryak tesz z Sztadami nie w dobrey zgodzie ato dla Dunskiey tey Woyny w ktorey się partialistami pokazuią asz nazbyt a on a partibus iego. OpalKListy 286. Dwor się iey chwytá. To pewna, iż na dopięcie Elekcyey usadzonym, y po zepsowániu iey przez Constitutią zágniewanym, y złączonego z chciwością gniewu płomieniem pałáiącym Pártialistom wielka podáłá się przez Związek robienia okázya. LubJMan 43. Tandem Pan Podstoli Chełmiński wziął głos, w którym iustifikował de obiectis Pana Podskarbiego [...] niemałe Panu Wysockiemu czyniąc zarzuty. Który gdy po iego głosie chciał się iustificować, impeditus od Partialistów; o co gdy niemała wszczęła się controversia, mediando wzięli kilka głosów, reservuiąc iustificatią iego ad concursum całey Rzeczypospolitey przy iustificatiey Pana Podskarbiego. DiarSejm1672 74.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK