W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2015
PARTYKUŁKA rzecz. ż
Słowniki:
SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy: lp M. partykułka; D. partykułki; B. partykułkę; ~ lm M. partykułki
Znaczenia:
»mała część czego, element, składnik«: Sákráme[n]t iednáko wszytkich násyca [...] Luboby kto pożywał cáłey hostyiey/ luboby też tylko pártykułki namnieyszey. StarKaz 39. Między ktoremi literámi i mnieysze iest, bo się iednym pociągnięciem czyni, á kropká, iest to drobna ná wierzchu pártykułká. MłodzKaz IV/ 517. Przytym ten pomieniony Xiądz Szymon Myszkowic darował Partykułke Relikwiey inszey, Swietego Marka Meczennika w Pacifikale, Ktorą mu Xiądz Walenty Brat rodzony iego [...] dał. KomonDziej 232. Kędy się w urynie pokázuią pártykułki nakształt otrąb, znaczą gorączkę wnętrzną dawną. VadeMed 16.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK