W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2016
BANKIETOWAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
L (XVII), SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1635
Formy: bezok. bankietować się; ~ cz. ter. lp 3. os. bankietuje się; lm 3. os. bankietują się; ~ cz. prze. lp m 3. os. bankietował się; lm mos 3. os. bankietowali się; ~ cz. przy. złoż. lm mos 3. os. będą się bankietować; ~ im. wsp. bankietując się
Znaczenia:
»brać udział w uczcie, przyjęciu; być częstym uczestnikiem uczty, przyjęcia«: W wánnach cały dzień ludzie trawili/ tám iedli/ tám się bánkietowáli/ ciáłá wonnemi oleykámi y rzeczámi nápawáli. PetrJWod 11. Stárzy Rzymiánie bánkietuiąc się ná wieczerzách swoich [...] zbytkow wielkich záżywáli. StarKaz II, 61. Gdy oni [studenci] za iego [studenta nowicjusza] pieniądze się bankietuią, on im musi wysługować. GollPam 13. Znalazł [Likogenes] tedy na iey [Agnieszki] zepsowanie sposob taki: wprowadził ią tam gdzie się Filutowie y z Zonkami swemi podobnemi takze ultaykami bankietowali. HistŚwież 303. Zá czásu Noego [ludzie] weselili się, bánkietowáli się, w roskoszách, w cielesnościách zánurzáli się, y kiedy się mniey spodziewáli, generálny nástąpił potop. DanOstSwada V, 20.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*BANKIETUJĄCY SIĘ
im. przym. czyn.
Formy: lm D. bankietujących się; B. nmos bankietujące się
Znaczenia:
»uczestniczący w uczcie«: Między bankietuiące się Nieprzyiaciele Kulá trefonkiem Vderzyła. OblJasGór 130 marg.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: DL, WM