ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2019
*LEBIODCZANY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: non post 1624
Formy: lp M. ż lebiodczana; n lebiodczane; D. m lebiodczanego; C. n lebiodczanemu; N. n lebiodczanym
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPotym zwierzchu co przysposobić/ áby słáby żołądek vmacniáło/ ku temu koncowi mázáć go oleykiem Národowym/ Muszkátowym/ z kwiećia ábo gałek/ Piołunkowym/ Miętczánym/ wprzod nápárzywszy/ zwárzeniem z wody miętczanym/ piołunowym/ lebiodczánym/ Rożey czerwoney/ rozmárynowym/ máieronowym/ orzechow/ miristi/ gozdźikow zamorskich/ drzewem áloe/ ostrzyszu Cyperi/ potym miásto oleykow może pozad idącey máśći záżyc. CiachPrzyp B2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB