W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2023
GAGATKOWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1650
Formy: lp M. m gagatkowy; D. m gagatkowego; lm M. nmos gagatkowe; N. gagatkowemi
Znaczenia:
»będący  → gagatkiem - tzw. żywicą ziemną; związany z gagatkiem; koloru gagatka (czarny)«: Dwanáśćie Koron/ Páństwu Venetow należących/ 12. Pektorałow od drogich kámieni/ między ktoremi ieden/ wpośrzoku wielki Száfir y Smiraldo máiący/ iákiego temu rownego więcey nieznaydźie/ 2. Sáphiry wielkie 2 naczynia Gágátkowego/ iedno Cálcedonowe á drugie Turkusowe. DelicWłos 25. Paciorky czarną na kstałt gagatkowych, iest ich 6 dziąsiotkuw, krzyzik przi nych cały y tabliczka mosiodzowa. WadDan 42. 1 para mannelek, czarne tabliczky gagatkowe, iest w obudwu tabliczek 26, a miedzy koszdą tabliczką ięst po iedny kartowy perle, iest w obudwu kartowych pereł 28, a małych perełek iest w obudwu 112. SzumInw 41.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: gagatkowy kamień »gagatek, żywica ziemna«: Stoł ná ktorym celebruią/ iest cáłowity z kámieniá Gágátkowego. PruszczKlejn 36.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG