ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2020
PRZYJĄĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy: cz. ter. lm 1. os. przyjmujemy
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki frazeologiczne: przyjąć do czci: Wszystkich tych ktorzy iakięm kolwiek sposobem przez wszystek czas Panowania naszego nas urazili przyimuięmy do Czci. PasPam 210v-211. ◆ przyjąć poddaństwo (sz. zm.) »poddać sie pod władzę monarszą, uznać władzę obcego monarchy nad sobą«: Uszedł az do Smolenska do Brata Swego Rodzonego Pana Piotra ktory pod Czarem Moskiewskiem Poddanstwo przyiął. PasPam 186. Iuzesmy się prosili y przyiąc chcieli Poddanstwo [...] prawda ze to ieszcze Posłow z tym nieposyłano, ale przez Hana krymskiego iuz to poczęto było traktować. PasPam 246-246v. ◆ kogo do afektu przyjąć, kogo w afekt przyjąć »o kobiecie: pozwolić mężczyźnie obcować ze sobą fizycznie, nie będąc jego żoną«: PHYLLIS [...] Demofoonta, Syna Tezeuszowego z woyny Troiańskiey powracaiącego, y do domu, y do affektu przyięła; wziąwszy wprzod od niego słowo, że [...] miał ią poiąć za Zonę. OvChrośRoz 11. [Hypsipyle] Jazona [...] pod dach y w afekt swoy przyiąwszy, bliźnięta z nim miała; ktory dał iey słowo, że [...] miał się z nią ożenić. OvChrośRoz 68. ◆ co pod berło przyjąć »stać się władcą, królem jakiego kraju; podbić jaki naród, kraj«: Náyiáśnieyszy Krolu [...] tákeś ią [ojczyznę] pod Páńskie Berło iáko pupillam przyiął, że iey dziwnym y do tych czas niezwyczaynym dziełem inter cogitationis et opera belli Spokoyne sprawuiesz ferye. DanOstSwada II, 24.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: przyjać na się habit z czyich rąk, przyjąć habit »wstąpić do zakonu«: Przeto vbostwo sobie vpodobawszy/ [święty Jacek] przyjął ná się hábit z ręku Dominiká świętego/ y został Ordinis me[n]dicantium brátem: pomnąc ná to dobrze/ iż ktory ná tym świecie będą zażywć roskoszy y dostátkow według lubości swoiey/ po śmierci Famem patientur vt canes. StarKaz 362. Miał już iść in theatrum osądzony na rozstrzelanie, ale liber pronuntiatus za ustąpieniem dobrowolném jp. Krasińskiego egzekucyi dekretu, przyjąć bernardyński habit obiecał [p. Lipert, porucznik regimentu jp. Denhofa]. ZawiszaPam 348. ◆ przyjąć do habitu zakonnego »przyjąć do zakonu«: On [Jan Kapistran]w Krakowie samym przyiął do Habitu Zakonnego Osob 140. ChmielAteny III 161.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PRZYJĘTY, PRZYJĘTNY
im. przym. bier.
Formy: lp M. m przyjęty; przyjętny
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWażny przyiętny/ Ratus, legitimus. SzyrDict 471. Za niebieskiegoś przyjęty husarza, Nie każdemu się to husarzu zdarza. Wielka się w świecie liczy husaria, Lecz kopiami swymi niebo mija. BarŁŻywBar I 469hjuy.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK