W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2019
*DRAPIEŻNY przym.
Słowniki:
SStp, Kn, SWil, SJP notują
SXVI (?), T (?), L (?), SW (?) nie notują
Formy: lm B. mos drapieżnych
Znaczenia:
»o zwierzętach: napadający na inne«: Ty ich [owieczek Chrystusowych] krwie pragniesz iako ryba wody, Zaciągaiąc naich drapierznych Wilkow w Poganską podaiąc ich Niewolą, y zabiiaiąc na duszy y na Ciele. PasPam 196v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: drapieżna bestyja (sz. zm.): Ten [Androd] był rodem Wołoszyn, między niewolniki Rzymskiego Proconsulá, dozorce Afriki Kędy wszytkie drapiezne, bestye się mnozą, W puszczách. PotPocz 150.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas