ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2019
DRUKARNIA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1763
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: drukarnia akademicka: HISTORYA POLSKA Z opisaniem Rządu i Urzędów Polskich przez J.W.Jmśći X. WŁADYSŁAWA ŁUBIENSKIEGO Pisarza W. Koronnego teraz Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony Polskiey I W.X.L. NAPISANA Na cztery Częśći PODZIELONA, á na żądanie wielu PRZEDRUKOWANA. w Wilnie w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis JESU, Roku Pańskiego 1763. ŁubHist s. tyt..
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: