W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2014
*BAR I rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1647
Formy: lp B. uż. nżyw. bar
Etymologia: <z niem. bar>
Znaczenia:
»pieniądze, gotówka«: Ieden kupił 6 łásztow y 8 beczek Soli/ do czasu ná 5 miesięcy: więc Kupiec przedáie beczkę kiedy zá bár po 14 zł iakoż ią tedy kupuiącemu nápisać w ausczugu ma/ y summę zapłáty/ rachuiąc intetressy pro Ce[n]to 1½ zł. ná mies[iąc]: [...]. GorAryt 154.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *BARGELT.
Autorzy: DL, WMW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2008
BAR II rzecz. m
Słowniki:
L (XVII) notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1620
Formy: lp M. Bar; D. Baru; C. Barowi; B. uż. nżyw. Bar; N. Barem; Ms. Barze
Znaczenia:
nazwa geograficzna »nazwa miasta«: Wyiechalismy y poymali samego Herszta tych Zboycow Sałatę, ktorego odesłano do Baru do P. Woiewody Ruskiego Galskiego. MasDiar 8. Xiąże Lotárynskie przyiechawszy do Baru, gdzie był liberi sui iuris, potwierdził páktá z Krolem nászym. MerkPol 230. Wyszedł zatym Krolewski Ordynans Lanckorońskiemu y Ostrorogowi aby szli z Woyskiem iednym ku Barowi. HistBun 7v. Pokilku niedzielach Ichmosc Panowie Hetmani Ruszylisię zWoyskiem omil dwie od Baru kuwinnicy. DrobTuszInf 23.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: