Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2020
APLIKATURA rzecz. ż
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1639-1643
Formy: lp M. aplikatura; D. aplikatury; B. aplikaturę
Etymologia: <śr. łac. applicatura>
Znaczenia:
»prawidłowy układ palców w grze na instrumencie muzycznym«: Chciałbym [...] żeby na lutni recreationis hora uczył się [Jaś] aplikatury albo tablatury do lutni zażywając francuskiej, o niemieckiej nie myślić. ŁugowPodr 266. Coż to iest ápplikáturá Gryfow? W Przod wiedz iż to iest gryff słowo Niemieckie/ rozumie się po Polsku śiąg/ od śiągánia pálcámi/ ápplikáturá záś słowo łáćińskie/ ná Polskie vżywánie żepsowáne/ rozumie się skłádánie śiągow ábo pálcow/ według náuki y potrzeby ná Kláwiáturze: to iest/ ábyś vmiał/ ktorymi pálcámi Tercyą/ Kwintę/ Sextę/ ná Kláwiáturze vderzáć. GorMuz E2v. Abyś ápplikáturę gryffow rozumiał/ y one czynić rękámi vmiał. GorMuz E2v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: EM-P