ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2022
KANARSKI przym. od kanar
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. m kanarskiego; lm Ms. kanarskich
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTEstylli moiá iáko iest nádobna/ Ktory śmiertelny ięzyk ią wychwali/ Leźbieyska Sáffo ledwie iey podobna/ Gdy wstyd y miłość rázem ią rospáli/ Oczy nád kruki/ płeć nad śnieg ozdobna/ Ustá kánarskich rumiensze koráli/ Pierś w Alábástrze [...]. TwarSDaf 62.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
KANARSKI
Znaczenia:
składnik nazwy geograficznej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: Insuły Kanarskie (sz. zm.): Pod Cástilską [koroną] zámyka się Bistália/ Leon/ Asturia/ Gálicia/ Extremádurá/ Andálogia/ Gránatá/ Murcia/ y obiedwie Kastiliae/ z przybáwionemi Kánárskiemi Insułámi/ Nauárską źiemią/ Mediolanem/ y nowym śiwátem/ Philippinámi/ y z inszemi kráinámi. BotŁęczRel I 6. ▲ Wyspy Kanarskie: KANARYA Wyspa od innych náyprzednieyszá, okrągłá, y może mieć 20. mil ná około, má Miásto Stołeczne tegoż Imieniá nád iednym Golfem Wschodnim, máiące Port wygodny, piękne y mieszkáne przez Gubernátora, y Parlament wszystkich Wysp Kanarskich, má y Biskupa swego postánowionego R. 1485. ŁubŚwiat 632. ▲ Ostrowy Kanarskie: Náyduie sie też [zapaliczka] w Hetruryey/ w Portugáliey/ w Hiszpániey/ y ná Ostrowách Kánárskich/ tákże ná Insułách morskich/ ktore Fortunatas zowią SyrZiel 178.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz kanaryjski.
Autorka: DA