W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2009
AU wyk.
Słowniki:
SXVI (w in. zn.), Kn, T, L (XVI, XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: (nieodmienny) au
Znaczenia:
»wyraża ujemne stany emocjonalne, ból, strach itp.«: Au/ Interiectio abnuentis seu fastidientis. Kn 9. W nieszczęściu Ach! w bólu Au!, jeśli się kto sparza Abo szwank niespodziany potka go, powtarza. PotPocz III, 454.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: au, au: De interiectione. [...] Abnuentis: ut au, au. WojnaInst 112-113.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL