W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.12.2011
AUCUŻEK rzecz. m
Słowniki:
T, L (bez cyt.), SW notują
SStp, SXVI, Kn, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1764
Formy: lp M. aucużek; D. aucużka
Znaczenia:
»rejestr wydatków, rachunek«: Aucug, Aucużek. g. [Aucużk]a. Auszug, Kauff-manns Rechnung. un comte, partie. T III 13.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS