W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2020
AUDYTORIUM rzecz. n
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. audytorium; B. audytorium; ~ lm B. audytoria
Etymologia: <łac. auditorium>
Znaczenia:
1. »sala wykładowa«: Kamienica częścią na szkolne auditorya dla ćwiczenia dziatek, częścią na mieszkanie kaznodziejom [...] należeć ma. RadziwKSprawy 500. Audytorium/ v. Słuchálnia/ et Szkołá. Kn 10. Collegium la sapienza, názwáne/ iest naywspániálszy y naykosztownieyszy/ w támtych mieyscách cáły Włoski Ziemiey budynek/ względem wysmienitych mármurowych Column/ y zácnie kosztem wielkim przyozdobionych gmáchow/ w ktorym iest 30. Auditoria tám wiedny izbie/ gdźie do Rády záśiadáią/ znaydźiesz Prywilei wypisány/ tey nádany Akademiiey. DelicWłos 55.
2. »słuchacze«: Miał [nauczyciel] wielkie audytorium/ i[tem] wielé słucháczow. Kn 10. Asz tez zacznie [ksiądz] swoie rzecz t[h]ema załozywszy O ktorym nic nie bedzie we wszytkim kazaniu Dopierosz swych słuchaczow oraz przezacnego Auditorium prosic o cierpliwe ucho. OpalKSat 109v.
# Użycia metajęzykowe: # Audytoryum das Auditorium. WojnaLust 80
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL