W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2016
AUGMENTOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1669-1697
Formy: bezok. augmentować; ~ cz. ter. lp 3. os. augmentuje; ~ cz. prze. lp m 3. os. augmentował; lm mos 3. os. augmentowali
Etymologia: <łac. augmentare>
Znaczenia:
»czynić liczniejszym, powiększać«: Iniungendo Urodz: Generałowi y po nim następuiącym, aby pomienione dobra post sera fata onego obiąwszy, nie spustoszyli, ale y owszem one augmentowali. VolLeg V 49. Biskup sam Wilenski [...] Komput Woyska Litewskiego augmentował i umnieyszał Kiedy chciał Hetman Litewski. OtwFDzieje 41-42. Znacznie augmentuie [Wenecja] na Morzu siły swoie. MerkHist 111.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*AUGMENTOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lm M. nmos augmentowane
Znaczenia:
»powiększony«: Powiat Upitski [...] uchwaloną aukcyą woyska przyimuie, cum hac praecustaditione, że to augmentowane woysko [...] po Powiatach i Woiewodztwach praejudicium czynić nie ma. VolLeg VI 64.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL