Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2014
*ALEMBIKOWY przym.
Słowniki:
SXVI, T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn nie notują
Formy: lp D. ż alembikowej; B. ż alembikową; N. ż alembikową
Znaczenia:
1. »dotyczący →alembiku, będący częścią →alembiku«: Poty[m] z piasku naprzod wolny[m] ognie[m] distyllowáć/ podstáwiwszy naczynie skláne/ dobrze do Rury Alembikowey przystosowáne y obwárowáne/ żeby nie wietrzáło. SyrZiel 94.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: czapka alembikowa: Lepiey záwiązáć go [szafran] w węzełek, y wpráwić w kápitel to iest czápkę álembikową. CompMed 637. Weś Cynamonu [...] záwini do chustki, włoż do kápitelá, to iest Czapki álembikowey, záłoż drewienkámi dobrze żeby nie wpadł do álembiká y przepal. CompMed 669.
2. »związany z napojem alkoholowym otrzymywanym w wyniku destylacji w →alembiku«
Przenośnie: Wiedząc, że na frasunek dobry trunek, melancholią wpół z desperacją pomieszaną alembikową z głowy wybija receptą. GarczAnatFil 627-628.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: BR-K