W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2006
*BABKOWY przym.
Słowniki:
SXVI, SWil notują
SStp, Kn, T, L, SW, SJP nie notują
Formy: lp D. m babkowego; C. m babkowemu
Znaczenia:
»odnoszący się do babki, rośliny zielnej«: Pierwsza [roślina - kokoryczka] iest pospolita [...] Liścia podobnego Babkowemu. SyrZiel 1260.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK