ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2019
LEJTNANT rzecz. m
Warianty fonetyczne: LEJTNANT, LEJTENANT, LEJTMANT, LIETENANT, LIEUTNENT, LIEUTENANT, LEUTNANT, LIEUTNANT, LENTNANT, LEUTENANT
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: lp M. lejtenant // lejtmant // lieutenant // leutnant; D. lieutnenta // lieutnanta; C. lejtenantowi; B. uż. żyw. lejtenanta; N. lejtnantem // lejtenantem // lietenantem; ~ lm M. uż. osob. leutnanci // lentnanci
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWe Wtorek znowu Pan Butler Leytenántá swego wysłał w 50 koni/ żeby gdźie Fráncá Olbráchtá Saskiego záłápił/ ábo iákiego ięzyká o nieprzyiaćielu dostał. RelWall A4. Tu za zaleceniem tego Lieutnenta szliśmy widzieć zamek, w którym zastaliśmy Ducessę de Pernon której jest ten zamek [...]. GawarDzien 91. Z Woysk/ ktore przedtym tá Koroná miáłá/ nie zátrzymáno tylko trzy Regimenty; Ieden ná Gwárdyą Krolewską pod Generáłem Leytnantem Alefeltem; Drugi ná Gwárdyą Krolowey pod Gráffem de Rantzau; á trzeći ná Gwardyą Krolewicá Sukcessorá/ pod Pułkownikiem Guldenlew. MerkPol 158. Názáiutrz znowu w tákisz wesołości Miller Generał, Leytmant tychze gości Raczył, á na znak affektu dobrego Wierząc, ze mieli zdáć się pod moc iego, Sześć im ryb głownych, roznego rodzáiu Y z roznych wod dał, zámorskiego kráiu. OblJasGór 51v. August Aleksander na Klewaniu i Żukowie, książę Czartoryski, Wojewoda i Generał Ziem Ruskich, general-lieutenant wojsk koronnych [...]. InwPuck 203. [...] lecz gdy Woysko kwarciane podstąpiło, a drugiey nocy Oberszter Leutnant Goltz z dwiemasty Grenadyerów w nocy przyszedłszy, zapalił Granatami Sterty w przygrodku [...]. OtwFDzieje 31. Exkuzował się tego roku Fleming przez wydany projekt, jako komenda jego nad wojskiem cudzoziemskiém rozumieć się miała, że on tylko dependenter od hetmanów miał komendę, jako zdawna w Polsce miewali generałowie leutnanci. OtwFDziejeCzech 339. Wziął u Rptey służbę w Woysku przed kilkąnastą lat, wziął koronną gwardyą, został Gienerałem Lietenantem, był Posłem z Inflant na seym 1722. in facie Reip. został Podstolim W. X L. został Podskarbim W. X. L. y Ministrem Rptey, został na ostatek woyska całego Reymentarzem. KonSRoz 16. Kaptain Leutenant, iest Kommenderuiący Chorągwią Generalską: Kommendant iest Fortecy, y Ludzi w niey maiący superintendecyą: Sztabs Furirer, iest Pisarz, Konnotator Moderunku, à primario Stanowniczy. ChmielAteny I 83. Mamy nadzieię, iż inne a barzo zbawienne dla całęgo kraiu za radą Generała Lieutnanta Zavallos i Markiza de Dursort w krótce zaydą rozporządzenia. GazWil 1771 37 6.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB