W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2018
ADAMASZKOWY przym. od ADAMASZEK I
Warianty fonetyczne: ADAMASZKOWY, JADAMASZKOWY, *JEDAMASZKOWY
Słowniki:
notują
Formy: lp M. m adamaszkowy // jadamaszkowy; ż adamaszkowa; D. n adamaszkowego; B. m nżyw jadamaszkowy // adamaszkowy; ż adamaszkową; Ms. ż adamaszkowej; lm D. jedamaszkowych; Ms. adamaszkowych
Znaczenia:
1. »zrobiony, uszyty z adamaszku«: Co za letnik chcesz oblec? Jadamaszkowvy zielony. VolcDial 24v. Blisko cztery custodes corporis iego, młodzi w białych adamaszkowych gronostaiami podszytych nasuwieniach [...] trzymaiący każdy z nich na ramionach bartę we srebro złociste oprawną stali. PiasRel 44v. Materacow Papuzych Iedamaszkowych - 4. ArchRadziw 1638 66, 2. Pani małzonce iego [syna] sukienkę adamaszkową czarną zapisuię y leguię. DekrŻmud 181v. Kolecik adamaszkowy kupił od Kordusia tenze Kamienski za zło. 6. AktaMusz 47. W Arsenale/ [...] inter caetera iest Chorągiew Karola V. Cesarza wielka, czerwona adamaszkowa. ChmielAteny II 245. Doze ich chodzi w purpurze adamaszkowey, Karmázynowey, albo złotey, w Mitrze, takieyże. ChmielAteny IV 223.
2. »właściwy adamaszkowi«: 1 recznyczek w iadamaskowy wzur, cienky, długi. SzumInw 61.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL