W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2018
BANIECZKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: BANIECZKA, BANICZKA
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. baniczka // banieczka; D. banieczki; B. banieczkę; Ms. banieczce; ~ lm M. banieczki; banieczek
Znaczenia:
1. »małe, pękate naczynie, używane do różnych celów, buteleczka, dzbanuszek«: Párę onę ktora się będzie [tworzyć] w onym naczyniu śklánym ná wierzchu ábo w wieku/ w bánieczkę śkláną zbieráć/ y do potrzeby chowáć. SyrZiel 545. Bániéczká/ bániuszká/ bánká/ Ampulla vitrea […] Guttus […] ad vnguenta, oleum, vinum, aquam fundendam in mensa, in balneis, in templis […] Nimbus vitreus […] Capsaces […] Gello […] Lecythus […] Guttum. Kn 13-14. Banieczka biała niewielka, na wodę swięconą. ArchRadziw 36, 2.. Baniczka mała swięcona, Nawodę swięconą. ArchRadziw 52, 1. Gdy się ustoi [wino], á proszek upadnie, moze tegoz wina wziąć uncyą iaką; proszek zaś chować w banieczce iakiey. SekrWyj 146. Dziureczką máluchną nápełnić bánieczkę. SolArch 185. Bywa nie máła trudność w nálewániu likworu iákiego albo oleyku, przez ciásną dziureczkę, w ktorą się leiek zmieścić nie może blaszány, ani papierowy. Abyś iey vszedł, rozegrzy dobrze banieczkę tákową [...] y zátop ią w likworze: á gdy ostygnie powietrze, mnieyszego mieysca potrzebuiące, pociągnie we wnątrz likwor. SolArch 185. Ktorzy [dzisiejsi poeci] od dawnych, dobrych nákradszy wierszow, zá swe własne vdawáć zwykli, żadney tám nie maiąc własności, oprocz kilku árkuszy Pápieru y bánieczki inkaustu. AndPiekBoh 13. 1 pudełko pstro malowane, w nym som 4 sklanę banieczky, co przi nich wisza osubky. SzumInw 57. […] Ampulla […] AMPUŁKA Banieczka szklana z szyią przydłuższą. DanKolaDyk I, 98. Banieczka, baniuszka, bańka […] 2) Tropfen-Gläschen ; kleines rundes Gefäss […] 2) fiole, burette, petite bouteille ; petit vase rond. T III ,22.
2. »pęcherzyk powietrza na powierzchni wody, bąbelek«: Banieczka, baniuszka, bańka […] 3) eine Wasser-Blase […] 3) boule, bouteille, ampoule qui se fait sur l’eau. T III ,22.
3. »mała dynia«: Banieczka, baniuszka, bańka. 1) kleiner Kurbis [...] 1) petite citroüille. T III 22.
# Użycia metajęzykowe: # Banieczka Bulla. LodDict 4
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: BR-K