W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2018
POCHYŁY
Słowniki:
Knpod: Nachylony, Pochylony notują
SStp, SXVI, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1608
Znaczenia:
1. »skośny, wygięty względem pionu«: To iest na iedney stronie Zamek a na drugiey miasto iest iednak gora Zamkowa pochyła barzo ku Dnieprowi. MasDiar 20v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: (war.) Człowieka zaś dobrego [...] Złość ludzi niepoczciwych często prześladuje. A im kto układniejszy, tym nań barziej gdaczą: Tak na pochyłą gałąź i kozy więc skaczą. VerdBłażSet 15. Na pochyłe drzewo y kozy skaczą. MikSil 214.
Przenośnie: Wlist nie patrzyłem ale wiemze tam prozby pochyłe, nie grozby. OpalKListy 520. ◼ Iuż noc pochyła zbieraiąc swe cienie, Dla złotey mieysce iutrzenki gotuie. ClaudUstHist 93. ◼ Temu twarz nie pochyła ku ziemi, ále wyniosła ku niebu, iest dána; áby pátrząc ná niebo, myślił o stworcy iego. Niepoprawne zródło .
2. »o budynku a. konstrukcji: mający skośny dach«: Przykry descz/ cięszkie zimno/ y nieznośne mrozy [...] Znosić trzeba w pochyłym kurcząc się Száłasu: Gdzie od uciążliwego kárki trzeszczą wczásu. KochProżnEp 184.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: (war.)
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK