W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020
*AUSPICJA rzecz. ż
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1672
Formy: lp D. auspicji; ~ lm B. auspicje
Etymologia: <z łac. auspicium>
Znaczenia:
1. »wskazówka; wiadomość«: Konkurował o te honory które po Oycu Jego wakowały, lecz król z dawney auspicyi o Nim i Oycu, dał klucze Prebendowskiemu. OtwFDzieje 101.
2. »prognoza, wróżba«: Jmć Pan Kawaler Lubomirski peroravit imieniem kollegów swoich, pięknie barzo [...] wynosząc szczęśliwe J[ego]KMci auspicie, y odważne Woyska przed niemi progressy. DiarSejm1672 59.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorki: DL, KS