W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2008
*RODZAJ rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp M. rodzaju
Znaczenia:
»gatunek, odmiana«: Ryb wszelakiego rodzaiu podostatkiem. PasPam 54v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: rodzaj Adamowy »ludzie«: Teć są księgi rodzájow Adámowych w dzień ktorego stworzył Bog człowieká: ná podobieństwo Boże uczynił go. BG Rdz 5, 1. ▲ rodzaj bzowy: ▲ rodzaj bydlęcy:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: rodzaj białogłowski »rodzaj żeński«: DE MOTIONE DE GENRE IN GENUS OPrzemianie rodzáiu Męskiego w rodzay Białogłowski. StylaGram 24. GENS [...] To Słowo Gens (ludzie osoby) w francuskim zawsze iest rodzaiu męskiego kiedy Adiektyw po nim następuie, ále kiedy się pierwey przednim kładzie adiektyw, to zawsze iest rodzaiu biáłogłowskiego. DanKolaDyk II, 84. HOMME [...] nigdy się w żadnym ięzyku nie mowi z artykułem, álbo adiektywem rodzaju białogłowskiego ná przykład nie mowi się człowiek zła, ále zła niewiasta. DanKolaDyk II, 126. To Słowo Personne: w francuskim iest zawsze rodzaiu białogłowskiego y adiektyw lub relatyw ponim idący w francuskim zawsze się kłaść ma w rodzaiu białogłowskim, chyba żeby wyraźnie znáć było w mowie że się o męskiey płci mowi, to ná ten czas relatyw nástępuiący kładą w męskim rodzaiu [...]. DanKolaDyk II, 347.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas