W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2014
AUZOŃSKI przym. od AUZONIA (AWZONIA) 'Italia'
Warianty fonetyczne: AUZOŃSKI, *AWZOŃSKI
Słowniki:
L (; pod: roztaszować; XVII), SWpod: roztasować notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy: lp M. m auzoński; D. m auzońskiego; ż auzońskiej; Ms. m auzońskim; lm C. awzońskim; B. nmos awzońskie; N. auzońskimi
Znaczenia:
»związany z Italią; włoski; łaciński«: Chociaż jeszcze na ten czas nie był miejscem znaczny, A już o nim śmiał pisać Solikowski baczny: Że on nietylko miał być światłem ludu swego, Lecz i ozdobą wieczną kraju auzońskiego. GrochWiersze 134. Widziałem ja i insze grody też obronne, którymi są nasiadłe państwa tam przestronne, skąd nabrawszy by pszczoła soku już do głowy, a język zbogaciwszy auzońskimi słowy, wróciłem się do domu [...]. MiasKZbiór 314. Bo i sam przy auzońskim słowieński wiersz gruby, i znam to, że nie wszystko płód Minerwy ruby, ale je rzadkie Szczęście darowało tobą, tym niemniej, że przytomną przy prasie osobą. MiasKZbiór 330. Gdy Jagnieszkę, grzeczniejszą z rzymskich panien wiela, chciał kawaler auzoński wziąć za przyjaciela, rzekła: "Nie miej nadzieje, bym twoją być miała, bom słowo niebieskiemu Młodzianowi dała!" HugLacPrag 136. Iako Awzonskim siłom Kanny są straszliwe w Apuliey, gdy [...] od ręki mocnego Annibala upadły [...]podobnie słynie Dobre pole naszym [...]. DrobOpow 73. [...] swe przyszłe obroty z Kassandrą prorokinią, maiący na pieczy Tak Boskie iak y ludzkie wszelakich stron rzeczy wysyła Przyiaciela na Awzonskie drogi [...]. DrobOpow 204-205. Tedy naypierwey kommunik się pławi A potym pieszy łacniey przeydzie w tropy Sam Caesar na brzeg się przeprawi w Auzońskim kraiu rozbić każe szopy [...]. LucChrośPhar 11. W postronnych woynach zawszesmy z Rzymiany Spolny szyk mieli, y powszechne siły Jezeli kto w tym nie informowany Auzonskie będą kroniki mowiły. LucChrośPhar 78.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: auzońska mowa »łacina«: Akademicy także zaproszeni Przyszli do niego i przedniejszych wzieni Z sobą studentów, którzy nieco owej Napoiwszy się auzońskiej mowy Słowy pięknemi wszystkich winszowali Fortun staroście, że gdziekolwiek dalej Pomyśli jeno i gdzie się mieć będzie, Sam Bóg i niebo niech go wiedzie wszędzie. BorzNaw 158.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG