ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2015
*SŁUŻAĆ czas. ndk
Warianty fonetyczne: *SŁUŻAĆ, *SŁUZAĆ
Słowniki:
nie notują
Formy: cz. prze. lp m 3. os. słuzał
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
SŁUŻAŁY
im. przym. prze.
Warianty fonetyczne: SŁUŻAŁY, SŁUZAŁY
Formy: lp lp M. m służały; służały; ż słuzała // służała; D. m służałego // słuzałego; ż słuzałej // służałej; B. m służałego; ż służałą; ~ lm lm M. mos służali // słuzali; D. służałych // słuzałych; B. mos służałych; nmos słuzałe; Ms. służałych
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
SŁUŻAŁY
w funkcji rzeczownika
Warianty fonetyczne: SŁUŻAŁY, SŁUZAŁY
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: