W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2016
AZJAŃSKI przym. od AZJA
Słowniki:
Knpod: jaszczurka, ryba, T, L (XVII), SJP notują
SStp, SXVI, SWil, SW nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. m azjański; ż azjańska; n azjańskie; N. ż azjańską; lm M. mos azjańscy; B. nmos azjańskie; N. azjańskich
Znaczenia:
»związany z Azją, charakterystyczny dla Azji, leżący w Azji, pochodzący z Azji«: Ztądże nowsi Historycy postrzegszy się w tym piszą że nie Don ále Iaxart Azyańską rzekę beł przeszedł z bárzo dáleka od Donu/ y przeciw niemu płynącą: y dokłádáią iż dla tey wielkości Alexánder y żołnierze iego rozumieli ią bydz Donem. Czego pełno we wszystkich Kálepinach pod słowem Iaxarthes. DembWyw 105. Azyáńskie ziemice poprzezywał: y Iáphetczykámi osadził. DembWyw 65 marg. Wzdychasz/ pátrząc ná zámki Azyáńskie/ upáść máiące. OvOtwWPrzem 497 marg. Azyański, Azyatycki. Asiatisch. asiatique. T III 16.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: żyd azjański (sz. zm.): [...] tego syná Iádámowego/ ktorego niedoskonáłość Greckich y Lácińskich liter/ Sathem uczyniłá/ żydzi Azyáńscy/ Cháldeowie/ Arabowie/ y wszytka Azya [...] nie Sathem ále Scythem zowią. DembWyw 32. Zá ktore vspokoienie ziemie V. Pan świátá iż Káiniány wysiekł/ ktorzy świát mącili názwány był Mątuściąłoch; iáko z Azyáńskich Żydow/ Cháldeow/ Arábow/ y wszytkich Azyanow/ ktorzy go nie Mathusale ále Mathuściálách; á wykłádáią to imię Mittens mortem ábo Nuncius mortis. DembWyw 37. ▲ jaszczurka azjańska »kameleon«: Jaszczurká cudzoziemska/ Jndyyska/ Azyáńska/ etc. Jaszczorká mieniąca bárwę/ Wiátrożyłá ábo Wiátrożył gádziná. Chamaeleon. Animal versicoloris mutationis [...]. Kn 238. ▲ zool. ryba azjańska »ryba elops, oszczer«: Rybá Azyáńska wyborna/ rybá Grecka z-morzá Kárpatskiego/ náwskrośłuska. Elops [...]. Kn 961. ryba Azyańska; ryba Grecka, vid. Nawskrosłuska. T III 1946.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
AZJAŃSKI
Znaczenia:
składnik nazwy geograficznej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: Morze Azjańskie »Morze Kaspijskie«: MER CASPIENNE [...] mare Caspium ou Hyrcanum MORZE AZYAŃSKIE, chwaleńskie morze. DanKolaDyk II, 253. morze Azyańskie. das Caspische Meer. la mer Caspienne. T III 16.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz *AZJATYCKI.
Autor: WG