ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2018
SZPIKANARDArzecz ż, SZPIKANARDrzecz m
Warianty fonetyczne: SZPIKANARDA || SZPIKANARD, SPIKANARDA || SPIKANARD, SPIKONARDA, ŚPIKONARDA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: non post 1624
Formy: lp M. m szpikanard // spikanard; ż szpikanarda // spikanarda // spikonarda; D. m szpikanardu // spikanardu; ż szpikanardy // spikanardy // spikonardy; B. ż szpikanardę; N. m szpikanardem; Ms. m albo ż spikanardzie; ~ lm M. m albo ż uż. nosob. szpikanardy; B. m albo ż uż. nosob. spikonardy
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPrzytym wiedząc że Rhapociey y śpikonárdy treść żołądek czyścią: strzeż iednák tego/ ábyś niczego tu nie dał/ wcoby kopr włoski y piołun wchodził. CiachPrzyp B2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: