W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2018
AZBESTOWY przym.
Słowniki:
L (bez cyt.), SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1690
Formy: lp M. m azbestowy; n azbestowe; D. m azbestowego; C. ż azbestowej
Znaczenia:
»zrobiony z azbestu«: Symbolista szacie azbestowey przypisał: Purgor non uror. ChmielAteny1755 I I, 550.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: płótno azbestowe: [...]płutno azbestowe zásmolone prania niepotrzebuie, w samym ogniu białości nábywa. BystrzInfElem S4. ▲ len azbestowy: LIN [...] Linum [...] Pliniusz Len troiaki wspomina to iest pierwszy Asbestowy niezgorzysty ktoremu ogień nie szkodzi, drugi Len bissiorowy bardzo przedni y cienki, trzeci zwyczayny z ktorego płotna robią. DanKolaDyk II, 205. ▲ knot azbestowy: Kto chce na znaczny czas bez przestanku palić lampę, niech dostanie knota azbestowego, albowiem taki za doświadczeniem do wielu lat trwać może. SolArchB 386. ▲ azbestowy papier: Azbestowy pápier w ogień wrzucony nie gore. BystrzInfElem S4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS