W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2014
*APOLLINOWY, APOLLINÓW przym. od nazw. *APOLLIN
Słowniki:
SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SW nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy: lp M. ż apollinowa; D. m apolinowego; ż apollinowy; apollinowej; lm M. nmos apollinowe; ~ odmiana niezłożona lp M. m apollinow
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDla sławy bowiem ktorą kazdy chwyta, A mianowicie Krolowie bogaci, Z kimkolwiek iakiem contestem się zręczą,Kazdemu wedle godności zawdzięczą. Zwiedziwszy wielką częsc tamtego Swiata Płyną do Klaros Apollinowego Tam naystarszego wezwawszy Prałata Owszytkim się chcą dowiedziec od niego. PotSyl 114.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: struny apollinowe: Już w niej dla Ciebie cytry Orfeowe, Już strony głośno brzmią Apollinowe, Już i z Parnasu Panny, w swej osobie Śpiewają Tobie. BorzNaw 29. ▲ córa apollinowa »muza«: Byłem Collegą, Pánu nálewáiąc wina, Ledwo do tey usługi, że nádstáwię Syná, Skoro sił w drzących ręku stárość mi umyka, Swym kłádąc Honor iego, zdrádziełá chmiel tyká Kosą śmierci podcięta, aż ia spuszczę pászem, Przestawszy być y Oycem, oraz y Podczászem, Wczorám, przy troygu dzieciách, ná trzy kazał tuzy; Dziś poráżony wzrokiem, okrutney Meduzy: Kámienieię z Niobą, kątá szukam, w ktorym Mogłbym uledz Słonecznych promieni wyporem, Y to ze mną, ná pápier; co Párnáska rosa, Cory Apolinowe, skąpą ręką wniosą [...]. PotPocz 279. ▲ kościół apollinowy: Jeden tylko cudowny przykład przypomnię/ iáko w Krolestwie Babilonskim zá rządu Márká Antoniusá Senatorá Rzymskiego/ łákomi żołnierze z regimentu Awidiusá Kasyusa kościoł Apollinow w mieście Selewcyiey plondruiąc/ miedzy inszemi rzeczámi/ náleźli też iednę puszkę złotą ná ołtárzu iego/ ktorą gdy otworzyli/ vderzył z niey ták záráźliwy smrod záráze[ń]/ ktory nietylko onych żołnierzow nátychmiast pozábiiał: ále też wszytko powietrze krolestwa onego záráźił/ że nie tylko w tym Páństwie y pogránicznych krolestwách powietrzem ludźie wymarli ále też y w Rzymie/ y we wszytkich zachodnich kráiách/ ták/ że nád trzydźieśći millionow ludźi ráchowano/ co oną zarázą wyginęli. StarKaz 508. ▲ apollinowa ręka »lekarz«: O nadziejo, o Boże! Oto-ć moją mękę, wpół umarłą, pod Twoję świętą skłaniam rękę. Zdrowy Apolinowej ręki nie wygląda, chory zaś Machaonowej nauki żąda. HugLacPrag 37.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *APOLLOWY.
Autorka: MBM