W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2020
AZARIASZ rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1629
Formy: lp M. Azariasz; D. Azariasza; C. Azariaszowi; ~ lm Ms. azariaszami
Etymologia: <hebr. Azarja[hu] 'Jahwe wspomógł'>
Znaczenia:
1.bibl. nazwa osobowa »zwycięski wódz judzki z VIII w. p.n.e.«: Tedy ná Azáryaszá Syná Obedowego, przypadł Duch Boży. BG 2Krn 15, 1. ROku dwudziestego y siodmego/ Ieroboámá Krolá Izráelskiego/ krolował Azáryasz Syn Amázyaszá Krolá Iudskiego. BG 2Krl 15, 1. Podobni tacy Krolowie Ananiaszowi/ Azaryaszowi/ Mizaelowi w poysrzodku płomieni/ chwalących Boga/ y błogosławiących Panu Krzakowi ciernia/ zewsząd ogniem otoczonemu/ a nie spalonemu/ Izraelczykom po dnie morskim sucho następującym. BirkNagr 41. O nich to Azariasz Syn Obededona w Księdze 2. Paralipomenon cap: 15. V 3. wymowił: Trasibunt multi dies, absque DEO vero, Doctore & Lege, a to za niezbożnych Królów ich, Roboama, Jorama, Ochoziasza, Athalii, Achaza, Manassesa, Joakima, Sedecyi; a naybardziey zá Chrystusa Pana, za ktorego są żydzi sine cultu DEI Trini, sine Lege Evangelica, etc. ChmielAteny IV 483.
2.przen. »ten, kto prowadzi zwycięskie wojny«: Oto tymi swymi Antidotami [...] Lamentami, Antigraphami, Azariaszami y tym podobnymi na krew Bratnio podżogami [straszą mnisi]. SmotEx 4v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: MK-G, WG