W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2014
*APOLLOWY, APOLLÓW I przym. od APOLLO
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp Ms. ż apollowej; lm D. apollowe; ~ odmiana niezłożona lp M. m apollów
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNá co te łękze/ iam Páwłow/ iam Apollow/ iam Cephy/ iáko nie mász chrztu iedno w imię iednego Chrystusá- ták nie másy wiárz iedno iedná mowi Páweł ś. BirkEgz 7. Nie ináczey/ iákby miał bydź wykształtowánym Z Páryiskiego mármuru/ obrázem kowánym: Pátrzy [Narcyz]/ leżąc ná ziemi/ ná oczy nádobne/ Dwiemá gwiázdom niebieskimi cudnością podobne. Pátrzy ná pálce godne ręki Bachusowey/ Y ná włosy przystoyne głowie Apollowey: Y ná iágodę we włos ieszce nie vbráną/ Y ná szyię z słoniową kością porownáną; y ná vstá/ nie zwykłą odziane wdzięcznością/ Y ná rumiáność z śnieżną zmieszáną białością. OvOtwWPrzem 121.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: apollowa powieść: Ktoż tu pozwolił krzesło zasiadać Febadzie? Czemuż nie w Delfie, czemu nie z tryfusu raczej Ludziom apolowe powieści tłomaczy, Z afektem, mowię. Aż ktoś: Wżdyć to wojewoda. PotFrasz1Kuk II 295.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *APOLLINOWY.
Autorka: MBMZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2014
*APOLLÓW II przym. od APOLLOS postać z Nowego Testamentu
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp M. m Apollów
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNá co te łekźe/ iam Páwłow/ iam Apollow/ iam Cepfy/ iáko nie mász chrztu iedno w imię iednego Chrystusá/ ták nie mász wiáry iedno iedná/ mowi Páweł ś. BirkEgz 7.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM