W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2016
*CHARAKTERYZOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1733
Formy: cz. ter. lp 3. os. charakteryzuje
Znaczenia:
»oddawać, określać charakter czego, cechować«:
Rekcja: co
ŻAdna Rzeczpospolita nie była bez Senatu; nic też bardziey nie charakteryzuie statum liberum w krolestwie, iako Senat. LeszczStGłos 45.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
CHARAKTERYZOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m charakteryzowany
Znaczenia:
»wyznaczany do objęcia jakiej funkcji, godności«: Pan du Theil nie opowiednie z Wiednia wyiachał do Paryża, na Iego mieysce ma bydz inszy Minister charakteryzowany. MerkHist IV, 281. Tenże Minister [angielski - Finch] iest charakteryzowany do Zakonkludowania dwoiakiego Weselá dwoch Krolewn Angielskich. MerkHist I, 77-78.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM