Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2019
*CHACHMĘĆ rzecz. ż
Słowniki:
L (XVII-XVIII), SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1636
Formy: lp Ms. chachmęci; ~ lm B. chachmęci; Ms. chachmęciach
Znaczenia:
»ustronne, trudno dostępne miejsce, zwykle obficie zarośnięte roślinnością, krzewami itp., manowce, wertepy«: On [jeleń] ku głębszemu wziął się w tym lasowi [...] A ia [...] Puszczę się po nim [...] Noc mię w tey strászney zástáłá cháchmęci. TwarSDaf 79. Strapione poddanstwa z Polski uciekaią [...] insi bez pamięci W Ciemney z strachem się kryią pustyni chachmęci. DrobOpow 69. Matki z Dziatki nieszczęsnemi kryią się po chachmęciach. DrobOpow 86. Steczká ciásna byłá/ Ktora ich w lás co dáley głębszy prowádziłá [...] Otożeś minęłá te wszytkie Zabiegi Cyklopowe/ i cháchmeci [!] brzydkie [mówi starzec do Paskwaliny]. TwarSPas 56.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM