W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2020
*SPIŻrzecz m, ŚPIŻArzecz ż
Warianty fonetyczne: SPIŻ, ŚPIŻ || ŚPIŻA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1643
Formy: lp B. uż. nżyw. spiż
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji[...] według ktorey propportiey y inasze máią być sporządzone, tylko áby iáko powiedżiano, choćby słábsze urobione były, iednak im mniejysze są, (káżde według swoiey raty, áby gwałt tym lepiey y częśćiey wytrzymáć mogło) miąszeysze też y bogátsze w śpiżę były. UffDekArch 11. Większa się coraz w miástách cheć Woyny záymuie. W Temezách śpiże leią, Aubea szykuie Okręty, młot w Miceńskich kuźniách nie stáie, Nemea dźikie skory, Pizá wozy dáie. Cyrrhá pełni kołczány, woły bije Lerná, Náokryćie puklerzow. ClaudUstHist 126. Groby wspaniałe z rożney materyi, to marmuru, to spiżu, to miedźi, Oycow Swiętych. ChmielAteny II 109.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA