W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2020
ADDYCJA rzecz. ż
Słowniki:
L, SWil (XVII-XVIII), SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1647
Formy: lp M. addycja; D. addycji // addycyjej; B. addycją; N. addycją; Ms. addycjej
Etymologia: <łac. additio>
Znaczenia:
mat. »dodawanie«: [...] tę [sumę] znowu przez 10 multiplikowáć/ ktoremu produktowi przydáć kázáć z trzeciey sorty liczbę po tey áddicyey multiplikowáć ten produkt kázáć przez 10. GorAryt 179. ROZDZIAŁ II. O Przydawániu, abo Addicyey. GorAryt 6. Potrzebá tego w tej Addicyey áby wszytkie Sorty łamáney liczby/ miały rowne Námieniácze [...]. GorAryt 62. Wszytkie area Wału y Przywałkow wszytkich złączywszy additią; Uczynić Summę iednę, ktora będzie Areą Całej Przerznięcia Fortecy Wałow miarą stop radice quadra[tam]. NarArch 55. ZALECENIE ARITHMETYKI [...] trzeba iey Alphabetne Arithmeticzne vmieć Reguły, iako to Addicią, Multiplikacyą, Subtrakcyą, Diuisią. HaurEk 74. ADdycya. Additio. Przydawánie. SolGeom III 77. Przydawanie: ieden z piąci sposobow rachowania [...] możesz ią z łacińska nazwać Addycya. Additio. SolGeom III 79. Wymiar angułu beluardowego wychodzi z addycyi liczby 15. do połowy gradusow Angułu figury. BystrzInfArch G1. Przez addycyą złącz liczbę epakty z liczbą miesięcy. BystrzInfAstron N4. Druga Część Artis Numerariae iest ADDYCYA, kiedy liczbę pod liczbą coraz kładąc, tandem rázem summuiemy. ChmielAteny I 156. ARITMETYKA Chrześciańska nie z Numeracyi wielu Pieniędzy, nie z Addycyi, co raz więcey przydaiąc, nie z Multyplikacyi Summ, ale z Dywizyi na Kościoły, Szpitale, Ubogich constare powinna, według dowcipnego Poety zdania. ChmielAteny I 158.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL