W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2007
*CHARCI przym.
Słowniki:
L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. ż charcia; B. ż charcią
Znaczenia:
»będący częścią charta, należący do charta; złożony z chartów«: Chárcią gębę zową [myśliwi] trąbą, nogi záięce skokámi. OvOtwWPrzem 31. Chárcia tákże pogoń dáleko od Dziedziny wystrasza [wilka]. HaurEk 83.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM